[EBOOK] Przemówienia 2017

wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Format ebook: pdf

ISBN ebook: 978-83-231-4173-0

autorzy ebook: Danuta Hubner

Języki ebook: polski

Rok wydania ebook: 2018

Strony ebook: 212

Zabezpieczenia ebook: PDF - Watermark

24,00 
wysyłka: Wysyłka po opłaceniu
Wybierz Format ebook:
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) DODAJ OPINIĘ
“Europe’s elective affinities” Europa Union Deutschland: 70th anniversary celebration, 11 January 2017, Berlin / 11 Priorities of the Maltese Presidency of the Council of the European Union Meeting of the Chairpersons of the Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union (COSAC), 22–23 January 2017, Malta / 18 Discussion on the European Commission Work Programme 2017. Meeting of the Chairpersons of the Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union (COSAC), 22–23 January 2017, Malta / 18 Future of the European Union Plenary debate on the future of the EU, 14 February 2017, European Parliament, Strasbourg / 23 Plenary debate on the Banking Union Annual Report 2016. Plenary session statement, 14 February 2017, European Parliament, Strasbourg / 24 “Global aspects of the regime for CCP recovery and resolution”. QED conference on CCP recovery and resolution Panel on “Global coordination, operational and legal challenges”, 2 March 2017, Brussels / 26 “Institutional implications of the triggering of article 50”. Open Europe and Joint Law Societies Event on Brexit, 8 March 2017, Brussels / 31 Rola kobiet w polskiej gospodarce. Otwarcie uroczystej gali wieńczącej VIII edycję konkursu Bizneswoman Roku, 9 marca 2017, Warszawa / 34 Unia Europejska. Wykład w ramach cyklu „Wyzwania współczesności”, Akademia Sztuk Pięknych, 9 marca 2017, Warszawa / 38 “A New Transatlantic order: Brexit, Europe and a new US administration”. AmCham EU’s Transatlantic Week 2017, 10 March 2017, The Hotel, Boulevard de Waterloo 38, Brussels / 47 Review of the regulation on the statute and funding of European political parties and foundations. Plenary session statement, 15 March 2017, European Parliament, Strasbourg / 49 Contribution to the Extraordinary Conference of Speakers of EU Parliaments on the occasion of the 60th anniversaries the European Communities, 17 March 2017, Rome / 52 “The Future of Europe” Keynote Speech at the Conference on The Law & Politics of Brexit. Dublin City University, School of Law & Government, 21 April 2017, Dublin / 53 “The Commission’s proposal establishing a framework for CCP recovery and resolution”. FIA CCP Risk, Clearing & Default Training Semina, 27 April 2017, Brussels / 64 “Is the European Union up to the challenges ahead?” AECA – The American Community Association Round-Table event, 9 May 2017, Brussels / 67 “Harnessing globalisation by 2025”. Plenary debate on “Harnessing globalisation by 2025”, 16 May 2017, EP, Strasbourg, France / 72 Teraźniejszość i przyszłość Unii Europejskiej. Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Collegium Civitas, 19 maja 2017, Warszawa / 73 Przyszłość Europy w kontekście pięciu scenariuszy zaprezentowanych przez Komisję Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski w Europie. „Z Macronem wbrew eurosceptykom?”. Debata o przyszłości Unii 26 maja 2017, Warszawa / 76 LVII Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union, 28–30 May 2017, Valletta / 84 Intervention during the Session II: The role of national Parliaments in the future of the, EU LVII COSAC, 29 May 2017, Malta / 96 “Legal consequences of Brexit” Opening remarks Hearing of the Committee on Legal Affairs European Parliament, 30 May 2017, Brussels / 96 “Recovery and resolution for Central Clearing Counterparties (CCPs)” Introductory speech to the European Parliamentary Financial Services Forum, 30 May 2017, Brussels / 97 Contribution to the panel “The Future of Europe: The Withdrawal Agreement with the United Kingdom”, 25th Summit of Chairs of EPPaffiliated Groups in National Parliaments, 25 June 2017, European Parliament, Brussels / 99 Dialogue seminar with religious communities on: “The Future of Europe – Reflections for the EU by 2025”. Realizing the untapped potential of the current EU Treaty framework. European Parliament, 27 June 2017, Brussels / 104 Skutki Brexitu dla biznesu. Wystąpienie dla Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 30 czerwca 2017, Warszawa / 106 Opening remarks Transatlantic Policy Network, 18 July 2017, Washington / 112 Battling fake news, hate speech and violent extremism online: Are freedom of expression and a vibrant, global Internet caught in the crossfire? Panel I: “Fake news: Wither to!”, Center for Transatlantic Relations, John Hopkins University, 20 July 2017, Washington, USA / 114 Will Brexit change the political and strategic dynamics of US-European cooperation? Working meetings of “Transatlantic Group” and European Ideas Network/ International Republican Institute/Hudson Institute, 20 July 2017, Washington, USA / 118 Speech at the event celebrating the publication of the report “1000 companies to inspire Europe” by the London Stock Exchange, 5 September 2017, European Parliament, Brussels / 121 Miasta przyszłości − ogrody czy fortece? Kongres Miast Ogrodów, 9 września 2017, Kolumna / 122 Brońmy Polski w Europie! Kongres Kobiet, 9 września 2017, Poznań / 130 Banking Union: best thing that happened to us. Panel intervention at the Eurofi conference “Banking Union: how to make existing pillars more effective?” 15 September 2017, Tallin, Estonia / 139 EMIR review and CCP supervision Speech at the APCO forum event on the review of EMIR, 27 September 2017, APCO worldwide, Brussels / 143 Polska i euro: czas na decyzję. Europejskie Forum Nowych Idei: globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu, 29 września 2017, Sopot / 147 Brexit: a challenge and an opportunity European Forum for New Ideas: Globalism, Bilateralism, Economic Patriotism? Challenges for Societies and Business, 29 September 2017, Sopot, Poland / 151 Intervention during the plenary debate on the state of play of negotiations with the United Kingdom, 4 October 2017, European Parliament, Strasbourg / 156 Eurowstąpienie albo II liga. Perspektywy dla Polski w zmieniającej się UE. IX Konferencja dla Budownictwa, 6 listopada 2017, Warszawa / 157 It will be done! Spinelli Group Citizens Dialogue on the Future of Europe, 8 November 2017, Aachen, Germany / 158 Najnowsze rozwiązania dotyczące odporności, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych: na jakim etapie jest Unia Europejska i dlaczego bieżąca debata jest ważna?, listopad 2017, Polska / 164 Recent developments on the resilience, recovery and resolution of Central Clearing Counterparties: where do we stand and why do the current discussions matter? November 2017 / 177 The Executive Training Seminar Protecting Liberal Democracy in Illiberal Times: A Focus on the European Union. European University Institute, 17 November 2017, Florence / 189 Remarks at the panel “Bringing Europe closer to its citizens: what are the best practices of the national parliaments?”. The Plenary Meeting of the Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union, 27 November 2017, Tallin, Estonia / 203 The Plenary Meeting of the Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union, 27 November 2017, Tallin, Estonia / 204 Intervention during the debate on the Oral Question – European Parliament’s right of inquiry, 13 December, 2017 Strasbourg / 210 Intervention during the joint debate “Preparation of the European Council meeting on the state of play of the negotiations with the United Kingdom”, 13 December 2017, Strasbourg / 210

Zwroty

1.     Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2.     Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym TUTAJ lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim jedną ze wskazanych wyżej form kontaktu ze Sprzedającym.
4.     Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.     W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6.     Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Adres właściwy do zwrotu rzeczy Edyp Hurtownia Książek ul. Lubiejewska 79,
07-300 Ostrów Mazowiecka.
7.     Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8.     Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.Prawa konsumenckiego.
9.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10.  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedającegoSprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13.  Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

Reklamacje

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedąjący ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady(rękojmia). Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  4. żądać usunięcia wady.

   Zgłoszenia Konsument  może dokonać za pośrednictwem dostępnych form kontaktu: listownie na adres Edyp Hurtownia Książek ul. Lubiejewska 79, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bok@edyp.pl Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta, w przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Edyp Hurtownia Książek ul. Lubiejewska 79, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

 9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 10. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta.

 

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
Inni klienci kupili